Opłaty

Opłaty za działkę ROD na 2020 r

- składka członkowska - 6zł
- opłata ogrodowa - 0,36 zł x mkw (300mkw x 0,36zł = 108zł)
- segregacja i wywóz śmieci - 35zł

Łącznie 149zł

Termin płatności do 31.07.2020r.
Konto: 58 9430 0006 0046 7887 2000 .0001