AktualnoŚci

13.04.2021

Ogłoszenia

Działkowcy, którzy mają do wymiany eternit proszeni są o zgłoszenie się do Zarządu celem uzgodnienia transportu do utylizacji.

Działkowcy - w związku z małą ilością chętnych do założenia wody miejskiej na działkach - temat zostaje przesunięty na następny rok. Zarząd namawia Działkowców do zapisywania się na listę chętnych.

Zarząd ROD Hutnik I przypomina o zaległościach w opłatach za rok 2020 zaległych działek wraz z odsetkami, oraz wpłacanie za użytkowanie działek za rok 2021
Opłaty są takie same jak w roku 2020 r.tj.
składka członkowska = 6.00 zł
opłata ogrodowa 0.36 zł x 300 m 2 = 108.00 zł
śmieci = 35.00 zł
ogółem 149.00 zł

nr. konta : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy16.03.2021

Segregacja odpadów

ZAKAZ WYSYPYWANIA DO KONTENERA KP 7 WIĘKSZYCH ODPADÓW GABARYTOWYCH tj. MEBLI GRUZU SZKŁA PLASTIK KTÓRE WYWOZI SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE NA RUPIECIARNIĘ.
W CAŁYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU BEDĄ PONOSIĆ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Jeżeli nie będą segregowane odpady komunalne - opłata za wywóz niesegregowanych odpadów drastycznie wzrośnie dla wszystkich Działkowców w roku 2021 .09.03.2021

Zakaz wjazdu

Zarząd ROD HUTNIK I prosi działkowców o nie wjeżdżanie na teren ogrodu ze względu na zniszczoną nawierzchnię alejek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ze względu na słabe zainteresowanie działkowców dotyczącego założenia sieci wodociągowej do poszczególnych alejek, temat ten został odłożony na 2022 rok.

W planach Ząrządu ROD Hutnik I na rok 2021 jest modernizacja nawierzchni na głównej alei prosimy działkowców o propozycje.09.03.2021

Zarząd ROD HUTNIK I informuje

Od dnia 1 Marca 2021 r. Biuro Zarządu czynne
w Środy od godz. 15.00 do godz 18.00
w Soboty od godz 11.00 do godz 14.00

W związku z rozpoczęciem sezonu działkowego Zarząd ROD HUTNIK I APELUJE DO DZIAŁKOWCÓW, aby śmieci segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników, a większe gabaryty jest w Regulaminie i w obowiązku Działkowca do wywiezienia do Rupieciarni. Prosimy o poważne traktowanie tej sprawy.15.12.2020

Życzenia

Z OKAZJI ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO 2021 ROKU
DUŻO ZDROWIA ŻYCZY
ZARZĄD ROD "HUTNIK I"

15.12.2020

Godziny pracy Biura

Od dnia 13.12.2020 r do dnia 15.01.2021r Biuro Zarządu ROD HUTNIK I W Stalowej Woli NIECZYNNE

Od 16.01.2021 r. Biuro Zarządu będzie czynne w soboty od godz.10.00 - 14.00

W sprawach pilnych prosimy dzwonić:
tel 575 005 113
tel 575 003 906

Opłaty za działki niezapłacone prosimy wpłacać na konto : Nr : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy.20.11.2020

PILNE !

Zarząd ROD HUTNIK I zwraca się do działkowców, którzy nie zapłacili lub mają niedopłatę za użytkowanie działki za rok 2020r o uregulowanie zaległości do dnia 30.11.2020 r.
Od 1.12.2020 r Zarząd będzie wysyłał powiadomienia listowne, a przy płatności będzie pobierana dodatkowa opłata za korespondencję.
Z uwagi na panujący i rozprzestrzeniający koronawirus wpłaty za użytkowanie działki prosimy dokonywać na konto : Nr : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy.05.11.2020

PILNE !

W związku z zaostrzeniem epidemii koronawirusa, od listopada 2020r. dyżury Zarządu ROD Hutnik I będą w soboty od godz. 10:00 - 14:00.08.09.2020

Płatności za użytkowanie działki

Zarząd ROD HUTNIK I w Stalowej Woli przypomina o uregulowaniu zaległości opłat za użytkowanie działki. Będzie pobierana opłata pocztowa za wysyłkę listu oraz odsetki ustawowe za zwłokę.08.09.2020

Aktualizacja danych osobowych

Apelujemy do Działkowców o zgłoszenie się z dowodem osobistym do biura Zarządu w celu uaktualnienia danych osobowych i sporządzania nowych deklaracji członkowskich. Dane te są niezbędne do wprowadzania każdego Działkowca do systemu komputerowego DGCS PZD.08.09.2020

Przyłącz wody

W dalszym ciągu są prowadzone zapisy na przyłącz wody na teren działek. Prosimy o wpisywanie się na listę chętnych na przyłącz wody. Zapisy przyjmowane są w dniach dyżuru biura Zarządu.24.07.2020

Kontakt w sprawach pilnych

Kontakt z Zarządem ROD Hutnik I w sprawach pilnych:
tel: 575 003 906
tel: 575 005 113
.24.07.2020

Zakaz wyrzucania odpadów

Zarząd ROD Hutnik I apeluje do działkowców, aby nie wyrzucali śmieci i odpadów zielonych poza teren ogrodu tj. od Oczyszczalni Ścieków do budowanego wiaduktu pod karą administracyjną.02.07.2020

Woda miejska na działkach

Zarząd zwraca się z prośbą do Działkowców o zgłaszanie się do biura ROD chętnych do zakładania wody miejskiej na swoich działkach.02.07.2020

Segregacja i utrzymanie czystości

Zwracamy się z apelem do Działkowców, aby przestrzegali segregacji odpadów i utrzymaniem czystości i porządku wokół kontenerów na odpady.
Odpady zielone należy kompostować na swojej działce, przedmioty wielkogabarytowe jak meble, gruz, papa, należy wywozić we własnym zakresie do Rupieciarni znajdującej się na terenie miasta, a nie składować przy śmietniku działkowym.
Za nie przestrzeganie porządku Zarząd poniesie dodatkowe opłaty, co może skutkować podwyżką ceny za śmieci.
Gałęzie drzew i krzewów prosze głaszać do Zarządu, kiedy i gdzie będzie można składować celem użycia rębaka.02.07.2020

Wydłużony termin płatności

Zarząd ROD Hutnik I informuje, że w związku z panującą pandemią wydłużamy termin płatności za użytkowanie działki bez karencji do dnia 31.07.2020r. Od 01.08.2020 r będa naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.
Działkowcy, którzy wpłacili zaliczkowo kwotę 134zł winni dopłacić różnicę 15zł z uwagi na podwyższoną opłatę za użytkowanie działki.02.07.2020

Dyżury Zarządu ROD Hutnik I

Środy: od 15:00 do 18:00
Soboty: od 11:00 do 14:0002.07.2020

Opłaty za działkę ROD 2020r

- składka członkowska - 6zł
- opłata ogrodowa - 0,36 zł x mkw (300mkw x 0,36zł = 108zł)
- segregacja i wywóz śmieci - 35zł
Łącznie 149zł

Termin płatności do 30.06.2020r.
Konto: 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001